London får beskjed også fra den hemmelige radiostasjonen Koppa i Ålesund om at Tirpitz ligger i Fættenfjorden i Trondheimsfjorden. Flere etterretningsgrupper har nå varslet om slagskipets tilholdssted. Skipet blir fulgt av lokale grupper i Stjørdal- og Åsenområdet. (03.02.1942)

Slottet opprettes som «Kansli» (foretrukket framfor «kanselli»), der Quisling skal ha sine kontorer sammen med en kanslisjef med ekspedisjonssjefs rang og lønn, 3-4 byråsjefer og tilhørende sekretærer og assistenter, til sammen 8-12 personer. Kanslisjef er Ørnulf Lundesgaard, NS’ fylkesfører i både Hedmark og Oppland. Kansliet skal behandle alle innkommende henvendelser til Quisling, både som parti- og statssjef. Hit skal også benådnings- og løslatelsessøknader komme, noe som kommer inn i stort antall etter hvert som stadig flere får sine pårørende fengslet. Slike søknader skal så fremmes for den rette tyske myndighet, og kansliet besørger korrespondansen med de pårørende. (03.02.1942)

Oslo og Akershus fylkesting holder ekstraordinært møte i anledning statsakten på Akershus. 20 000 kroner tildeles Den norske legion. (03.02.1942)