Bruk av røde toppluer har blitt en “torn i kjødet” på tyskerne og NS. Disse er populære i bruk og blir betraktet som symbol på samhold og politisk motstand mot okkupasjonen. Det varsles at det fra 26. februar blir straffbart å bruke disse. (23.02.1942)