Det ærverdige hotellet Glatveds hotell i Hønefoss brenner ned etter en fest for tyske offiserer. Brannen starter litt før klokken tre på natten og blir oppdaget av en kvinne på Blybergshaugen. Tyske soldater og offiserer, som er forlagt på Hønefoss skole, kjemper sammen med brannvesenet for å slokke brannen, men bygget kan ikke berges. Ingen personer kommer til skade. Dagen før brannen ble det holdt en takst over inventaret, på grunn av en auksjon som skulle avholdes. Selve bygningene ble fullverdiforsikret bare én måned før brannen. Den samlede forsikringsutbetalingen blir derfor til sammen kr. 382.250, et stort beløp i 1941. Årsaken til brannen finner man aldri. (03.12.1941)

Røde Kors Ålesund har åpnet suppekjøkken med gratis utdeling av suppe til trengende. Rundt 150 personer har fått billetter som varer én måned. Det utdeles trekvart liter suppe per person. (03.12.1941)

Komponisten Christian Sinding dør, nær 86 år gammel, etter en operasjon på Ullevål sykehus. I Aulaen taler blant andre Gulbrand Lunde under en minnehøytidelighet. (03.12.1941)