På Jæren, og enkelte andre steder i landet, oppsporer statspolitiet i alt ni ulovlige radioapparater, på selveste julaften. Hos én mann finner de ikke mindre enn tre apparater. Alle eiere blir arrestert. (24.12.1941)

I Sarpsborg kommer NS-ordføreren med en julegave: Han ettergir skyldig skatt fra de nordmenn fra byen som har meldt seg til Waffen-SS og Den norske legion. Dette skjer «i erkjennelse av den store innsats våre gutter gjør ved fronten». Mange kommuner bevilger penger til Den norske legion; Oslo kommune bevilger 25.000. (24.12.1941)

En forordning fra innenriksdepartementet forbyr leger ansatt i stat, kommune eller offentlige helseinstitusjoner å forlate sin stilling uten særskilt tillatelse fra departementet. (24.12.1941)