Justisminister Sverre Riisnæs skriver et brev til Jonas Lie, sjefen for Politidepartementet. Her henviser han til en tidligere samtale angående en konsentrasjonsleir på Søndre Berg Gård, som ligger under Jarlsberg hovedgård ved Tønsberg. I brevet kan man blant annet lese:

(20.12.1941)

Etter litt prøving og feiling, med diskusjoner om størrelse og utforming, sender Politidepartementet et brev til Johs. Krogstie A/S, Stempelfabrik & Gravøranstalt, Storgaten nr. 9 i Oslo: «Herved bestilles 700 stk. stempler, forsynt med en 2 cm. høy bokstav «J». Bestillingen bes effektuert så snart som mulig.» På nyåret skal alle jødiske pass stemples med «J». (20.12.1941)

Politimesteren i Vardø kunngjør at alle båter som kommer inn eller går ut av byen skal melde seg for det tyske havnepoliti. De som ikke overholder denne meldeplikten risikerer å bli skutt. (20.12.1941)