Kommunistpartiets hemmelige ledelse har møte i Oslo, og der seirer Peder Furubotn og hans aktive motstandslinje. Furubotn blir partiets partisekretær og «sentralkomitéen godkjenner uten forbehold den krigspolitikk kamerat P. Furubotn har lagt fram». Med i Furubotns politikk er at man skal søke samarbeid med andre motstandsgrupper «uten hemninger av ideologisk art». (31.12.1941)