Operasjon Archery: Britiske kommandosoldater raider Vågsøy og Måløy. Mannskap fra Kompani Linge, som i hovedsak består av sprengningseksperter, bistår. Tyske batterier og forlegninger blir ødelagt og ni skip blir senket. 98 fanger og 77 norske frivillige blir tatt med tilbake til England. Martin Linge, leder for Kompani Linge, blir drept utenfor tyskernes hovedkvarter i Måløy. Rubin Langmo er også med på raidet, som Linges assistent. Kaptein Leif Tronstad overtar jobben som liasonoffiser for Kompani Linge. (27.12.1941)