Maria og Vidkun Quisling flytter inn i Villa Grande på Huk. Hukstranden har blitt avstengt for publikum og de nærmeste naboene har blitt nødt til å flytte fra sine hus. Tomtene deres har blitt ekspropriert. Eiendommen omfatter til slutt tre-fire villaer, låve og et fjøs med kuer og høns. Hovedbygningen har 82 værelser. Mot Huk Aveny er det bygget et portanlegg med to vaktstuer. (18.12.1941)

I Risør-distriktet og andre steder unnlater en del bønder å sende inn melk til meieriene, og det blir rapportert mange tilfeller av ulovlig melkeomsetning. Det blir stadig mer fristende å holde tilbake melk for å produsere fløte og smør, som blir godt betalt på svartebørsen. For å motvirke dette begynner myndighetene etter hvert å beslaglegge visse deler av separatorene. (18.12.1941)