Jøden Abraham Filländer, som innvandret til Oslo fra Litauen og har hatt virke som handelsmann, blir deportert til Sachsenhausen. Han har sittet fengslet siden starten av september. Han dør i konsentrasjonsleiren 7. mai 1942. (17.12.1941)

Max Manus, som rømte fra Ullevål sykehus i februar og kom seg til Storbritannia i september etter syv måneders flukt via Stockholm, Russland, Afrika og Canada, blir tatt opp i Norwegian Independent Company No. 1 (Kompani Linge). Hans spesialitet skal bli skipssabotasje. (17.12.1941)