Wehrmacht og NSB har fått klar beskjed om at Nordlandsbanen fram til Fauske må ferdigstilles innen oktober 1943, som en del av Polarjernbane-prosjektet. Kravet om tempo blir overordnet hensynet til kostnader, og for å diskutere hvordan dette kan gjøres, blir NSB innkalt til krisemøte med Falkenhorsts jernbanekommando Kommando der Eisenbahn (Kodeis). Det er på det rene at det trengs betraktelig større mannskapsstyrker, så Kodeis krever at NSB knytter til seg norske entreprenører som underkontraktører. (29.12.1941)