Politiminister Jonas Lie har fått seg en ny sjåfør ved navn Henrik Hedbo. Han tilbringer mye tid tett innpå Lie og beskriver ham som «en hard og brutal type som ikke tar hensyn til andres behov». Ifølge Hedbo røyker Lie to pakker sigaretter per dag og «styrker» seg på metamfetaminet Pervitin, koffeintabletter og store mengder alkohol. Men Lie er også omgjengelig og underholdende, for eksempel når han forteller om sine opplevelser blant annet med Lev Trotskij som han fikk i oppdrag å ekskortere til Mexico i 1936. Lie respekterer for øvrig at Hedbo ikke vil melde seg inn i NS og snakker ellers aldri politikk med sin sjåfør. (11.12.1941)

De første fangene har ankommet Falstad, men det tar tid før leiren er i normal drift. Arbeidsmengden i etableringsfasen er ikke spesielt avskrekkende. En fange skriver i sin dagbok:

(11.12.1941)

Hitler erklærer krig mot USA i den tyske riksdagen, fire dager etter det japanske angrepet på Pearl Harbor, med støtte fra Mussolini. Den tyske krigserklæringen opphisser amerikanerne ytterligere, og president Roosevelt erklærer Tyskland krig med bred støtte fra befolkningen. Fra dette tidspunktet er krigen verdensomspennende og blir kalt andre verdenskrig. (11.12.1941)

Didrik Cappelen, en av medlemmene i den såkalte Skiensgruppen som ble arrestert sammen med Arendalsgruppen i august 1940, blir formelt tiltalt for spionasje og informeres om at han sannsynligvis får dødsdom. Han og faren har siden arrestasjonen sittet i Oslo fengsel, og har blitt brutalt behandlet fordi de ikke har røpet andre motstandsfolk. Samtidig får hans kone beskjed om at hun han betrakte seg som enke. (11.12.1941)

I tillegg til Kretsen, er Koordinasjonskomiteen (KK) opprettet som et sentralt organ for den sivile hjemmefrontledelsen. Dette som et resultat av striden om yrkesorganisasjoners stilling våren 1941. KK sender nå ut den første av sine mange paroler, som er retningslinjer om hvordan gode nordmenn skal opptre. Parolen går ut på at ingen må bøye seg for krav om tvungent medlemskap i de nazifiserte yrkesorganisasjonene. (11.12.1941)

Norske statsborgere som oppholder seg i utlandet og viser «adferd som vitner om fiendtlig sinnelag mot den norske stat og er egnet til å skade dens interesser», kan fratas sitt statsborgerskap og få inndratt sin formue. Dette fremgår av en forordning fra Innenriksdepartementet. En lang rekke politikere, embetsmenn og andre nordmenn i utlandet blir i de nærmeste månedene fratatt sitt statsborgerskap. (11.12.1941)