MS Høegh Merchant av Oslo blir torpedert og senket av en japansk ubåt nær Honolulu, Hawaii. Alle om bord blir reddet. (14.12.1941)

DS Topaz av Haugesund er lastet med dynamitt på vei fra Sagvåg til Mosterhavn når den blir angrepet av fly. Lasten eksploderer og samtlige fem om bord omkommer. (14.12.1941)

Strømforsyninga i Vardø er meget dårlig på grunn av mangel på oljetilførsel. For tiden er det kun strøm fra 07:30 til 09:30 og fra 14:00 til 21:00. (14.12.1941)

I et nytt førerdirektiv beordrer Hitler utbygging av Westwall: Et festningsverk fra Pyreneene til Nordkapp. Prosjektet blir senere kalt Atlantikwall av propagandamessige hensyn. Den tyske utbyggingen i Norge, som har pågått siden 1940, får nå et nytt puff fremover. Langs kysten fra Grense Jakobselv til Svinesund skal det etter hvert bli oppført over 350 kystfort, et 20-talls flyplasser, omtrent 340 luftvernartilleri og mange radaranlegg for overvåkning av luft og sjø. Bildet viser tysk luftvernskyts på Trondheim kai. (14.12.1941)