I 1941 har omtrent 2000 nordmenn rømt til Storbritannia over Nordsjøen. Flere har også kommet over i forbindelse med de britiske kommandoraidene i Reine og Moskenes samt Måløy og Vågsøy. Andre har reist via Sverige. Før tyskerne angrep Sovjetunionen i juni, har fluktruten stort sett gått over Sovjetunionen, senere med fly via den såkalte Stockholmsruten. (30.12.1941)