På morgenen blir 11 nordmenn skutt i Nannestad; de dødsdømte i Stavanger-saken. Dette er den siste krigsrettssaken som blir avviklet i Norge med tyske dommere og norske forsvarere. Senere rettssaker skal føres for en SS-politidomstol uten norsk forsvarer. Det er i alt 15 anklagede i denne saken, der de aller fleste er tatt for spionasje. De har bygd en sender og forberedt motaksjoner mot tyskerne i tilfelle alliert invasjon. Flere av de arresterte har gått igjennom tortur. De som blir skutt er Karl Oftedahl, Ragnvald Olsson, Georg Helland, Martin Jacobsen, Karluf Bøe, Borgen Bøe, John Nielsen, Thomas Fjermestad, Einar Hoseth, Arnt Plesner-Pedersen og Georg Fjellberg. Alle benådningssøknader har blitt avslått. Gjennom fengselsprest Dagfinn Hauge sender lederen Karl Oftedahl ut et budskap: «Si til våre landsmenn at de ikke må hate. Be dem bygge Norge i kjærlighet». (29.12.1941)