DS Fjord av Bergen blir torpedert og senket av den tyske ubåten U-557 i spansk farvann utenfor Estepona Point, på reise fra Aquilas til Barrow med kis. Skipet går rett ned, og besetningen må hoppe over bord uten å få tid til å sette ut redningsmateriell. To flåter flyter opp og 22 mann redder seg på dem. 11 nordmenn, én estlender, én brite og én kanadier omkommer. (02.12.1941)