Operasjon Archery, som regnes som vellykket blant britene, får Hitler til å forsterke garnisonen og forsvaret. Han ser aksjonen som en forberedelse på en alliert invasjon og binder dermed opp 300.000-400.000 tyske soldater i Norge. (28.12.1941)