Kommissarisk innenriksminister Albert V. Hagelin skriver en artikkel i Morgenbladet og ber om at alle nordmenn skal slutte opp om Quisling. I tillegg skriver han:

(30.12.1941)