Karl O. Braathen og Rolf Dreng, to medlemmer av Kompani Linge som forbereder sabotasjeaksjoner, blir drept under en granatulykke i Storbritannia. (01.12.1941)

Melkerasjonene strammes ytterligere inn: Voksne, friske mennesker får ikke lenger kjøpe helmelk, og rasjonen av skummetmelk blir satt til 0,25 liter per dag. For barn fra 0-5 år blir rasjonen 0,75 liter, for 6-15 år 0,5 liter og for 16-18 år 0,25 liter per dag. Disse siste får dessuten 0,25 liter skummetmelk i tillegg. For syke og gravide blir det adgang til å kjøpe helmelk etter fastlagte bestemmelser. (01.12.1941)

Kirurg ved Trondhjem sykehus, Ephraim W. Koritzinsky, blir arrestert bare noen uker etter at han har fått sitt femte barn; Theo Koritzinsky. Ephraim blir først plassert på Vollan kretsfengsel i Trondheim og blir senere sendt til Falstad der han fungerer som lege på sykestua. Han får kreft under fengselsoppholdet og blir overført til sykehuset i Levanger i stedet for å bli deportert. Der dør han i mai 1942. Kona og de fem barna blir boende i Selbu frem til de blir kastet ut i 1944 fordi Rinnanbanden skal ha huset. Resten av krigen bor de på Frei. (Ephraim nummer tre fra venstre) (01.12.1941)

I dag foretar politiet, i samarbeid med hirden, en undersøkelse av «velsituerte og formuende personers private husholdninger en rekke steder i landet for å fastslå i hvilken utstrekning disse har sikret seg uforholdsmessig store lagre av nærings- og nytelsesmidler på sine landsmenns bekostning». Politidepartementet opplyser at en del beholdninger blir opptelt og midlertidig beslaglagt. (01.12.1941)