Romjulen preges av tyskernes reaksjoner på Måløyraidet. Alle sivile lastebiler i Ålesund blir rekvirert av tyskerne, med sjåfør. Sjåførene blir beordret å ha med seg mat for tre dager og drivstoff for ti mil. Tyskerne plukker med seg all slags utstyr og synes å være parat til å forlate byen på kort varsel. Rolf Strømsheim skriver:

(29.12.1941) 

To arbeidere fra Sør-Gudbrandsdal er av Høyesterett dømt til 30 dagers fengsel fordi de har nektet å ta pålagt arbeide i jord- og skogbruk. I Holt har en mann fått en liknende dom. (29.12.1941)

Den tyske marinen beslutter å sende slagskipet Tirpitz til Norge for å hindre den allierte flåten i å bygge seg opp i nord-atlanteren. Skipet skal forlate Kiel den 12. januar. (29.12.1941) 

Wehrmacht og NSB har fått klar beskjed om at Nordlandsbanen fram til Fauske må ferdigstilles innen oktober 1943, som en del av Polarjernbane-prosjektet. Kravet om tempo blir overordnet hensynet til kostnader, og for å diskutere hvordan dette kan gjøres, blir NSB innkalt til krisemøte med Falkenhorsts jernbanekommando Kommando der Eisenbahn (Kodeis). Det er på det rene at det trengs betraktelig større mannskapsstyrker, så Kodeis krever at NSB knytter til seg norske entreprenører som underkontraktører. (29.12.1941)

Direktivet «Nacht und Nebel», som har den hensikt at politiske aktivister skal arresteres og «forsvinne» i tyske konsentrasjonsleire og tyskokkuperte områder mens krigen pågår, trer i kraft i Norge, Nederland, Belgia og Frankrike. Pårørende eller lokale myndigheter kommer ikke til å bli varslet når folk som havner under denne betegnelsen sendes ut av landet. Fangedrakten de får i leirene skal merkes med «NN». (29.12.1941)

På morgenen blir 11 nordmenn skutt i Nannestad; de dødsdømte i Stavanger-saken. Dette er den siste krigsrettssaken som blir avviklet i Norge med tyske dommere og norske forsvarere. Senere rettssaker skal føres for en SS-politidomstol uten norsk forsvarer. Det er i alt 15 anklagede i denne saken, der de aller fleste er tatt for spionasje. De har bygd en sender og forberedt motaksjoner mot tyskerne i tilfelle alliert invasjon. Flere av de arresterte har gått igjennom tortur. De som blir skutt er Karl Oftedahl, Ragnvald Olsson, Georg Helland, Martin Jacobsen, Karluf Bøe, Borgen Bøe, John Nielsen, Thomas Fjermestad, Einar Hoseth, Arnt Plesner-Pedersen og Georg Fjellberg. Alle benådningssøknader har blitt avslått. Gjennom fengselsprest Dagfinn Hauge sender lederen Karl Oftedahl ut et budskap: «Si til våre landsmenn at de ikke må hate. Be dem bygge Norge i kjærlighet». (29.12.1941)