Russiske fly retter flere bombeangrep mot Kirkenes. Ved ett av dem blir det tyske Ortskommandantur truffet: Elleve tyske offiserer blir drept og alle papirer går opp i flammer. (31.12.1941)

Kommunistpartiets hemmelige ledelse har møte i Oslo, og der seirer Peder Furubotn og hans aktive motstandslinje. Furubotn blir partiets partisekretær og «sentralkomitéen godkjenner uten forbehold den krigspolitikk kamerat P. Furubotn har lagt fram». Med i Furubotns politikk er at man skal søke samarbeid med andre motstandsgrupper «uten hemninger av ideologisk art». (31.12.1941)