En ny flaggforordning forbyr bruk av flagg og flaggfarger på klær, dekorasjoner, varemerker og reklame. Forbudet kommer som en reaksjon på nordmenns bruk av flagget. En rekke postkort og julekort blir følgelig beslaglagt av Statspolitiet: «Kortenes utstyr strider dels mot flaggforordningen og gir uttrykk for ulovlig propaganda». Kunstmaler Frank Wathnes julekort er blant de som utløser tyskernes reaksjon: En nisse har nisselue i rødt, hvitt og blått og i bakgrunnen på kortet kan man skimte det norske flagget på halv stang. For å understreke den norske julefeiringen ytterligere, har kortene hans fått teksten «God Norsk Jul». Som et resultat av beslagleggingen tegner kunstnerne i stedet julenisser med luer i andre farger (bildet). (08.12.1941)

Sykestua på Falstad er opprettet med om lag 20 senger og et eget legekontor. Det er norske fangeleger som skal stå for den daglige driften av sykestua. Mangel på nødvendig utstyr og knapphet på medisiner vil etter hvert vise seg å bli et problem. I flere tilfeller kommer fanger til å bli sendt til Levanger sykehus for behandling. Hvert enkelt tilfelle av transport til sykehus må i forkant forevises kommandant Gerhard Flesch. Viktige politiske fanger får som hovedregel aldri tillatelse til å forlate leiren. (08.12.1941)

Den regionale SD-sjefen Gerhard Flesch gir Henry Rinnan i oppgave å infiltrere flyktningtrafikken på Sunnmøre. Rinnan engasjerer den første agenten sin, Johannes H., men han verver seg til fronttjeneste i mellomjula. (08.12.1941)

Finn Knutinge Kaas, som har deltatt i aksjonene mot englandsfarten i Ålesund, verver seg som frontkjemper til Den norske legion på østfronten fordi motstandsbevegelsen har avslørt hans aktiviteter på Sunnmøre. Senere skal han komme tilbake til Norge og bli veldig aktiv for Sipo, også som torturist ved arrestasjoner og forhør. (08.12.1941)

Etter at Heinrich Fehlis i oktober tok initiativ overfor politidepartementet om stempling av alle norske jøders pass, blir det nå bestilt 700 stempler med bokstaven «J». Sikkerhetspolitiet planlegger å kunngjøre påbudet om stempling i januar. (08.12.1941)

Den NS-oppnevnte formannen i Oslo skolestyre uttaler på et møte for lærere i Oslo: «Skolens folk blir nødt til å ta et klart standpunkt for eller imot nyordningen i Norge. De som tar standpunkt mot, vil ikke kunne brukes i skolen». Kirke- og undervisningsdepartementet beslutter å opprette to nye lærerskoler for «hurtigutdannelse» av lærere på Hamar og Koppang. Undervisningen varer bare i noen måneder. (08.12.1941)