Nyheten om at Martin Linge falt under Måløyraidet når Linge-soldaten Birger Fjeldstad (bildet). Han skriver om det i dagboka si. Han og flere av mannskapene i Kompani Linge krever at norske eksil-myndigheter for fremtiden blir rådspurt på forhånd om aksjoner i Norge. Oscar Torp innleder samtaler med britiske myndigheter for å bringe samarbeid med Milorg og sabotasjespørsmål inn under betryggende norsk kontroll. (30.12.1941)