To arbeidere fra Sør-Gudbrandsdal er av Høyesterett dømt til 30 dagers fengsel fordi de har nektet å ta pålagt arbeide i jord- og skogbruk. I Holt har en mann fått en liknende dom. (29.12.1941)