Britiske kommandosoldater fra SOE raider Moskenes og Reine i Lofoten under Operasjon Anklet. Operasjonen skal fungere som en avledningsmanøvre for den større Operasjon Archery mot Måløy. 25 prosent av den 300 mann store styrken er fra Kompani Linge. Av skip bidrar Royal Navy og Royal Fleet Auxiliary med en lett krysser, seks jagere, tre minesveipere, to landgangsfartøy, to ubåter og en rekke andre støtteskip. I tillegg stiller den polske marinen med to jagere. 266 norske frivillige blir med tilbake til England etterpå. (26.12.1941)

DS Kong Ring går på en mine nær Lenangen fyr under en reise fra Kvænangen til Narvik. Omkring 250 tyske soldater og 30 nordmenn omkommer. (26.12.1941) 

Benjamin Bild, som ble arrestert i mars under en streik på Kjeller Flyfabrikk, dør i Gross-Rosen. Han er den første norske jøden som dør i en konsentrasjonsleir. (26.12.1941)