Direktivet «Nacht und Nebel», som har den hensikt at politiske aktivister skal arresteres og «forsvinne» i tyske konsentrasjonsleire og tyskokkuperte områder mens krigen pågår, trer i kraft i Norge, Nederland, Belgia og Frankrike. Pårørende eller lokale myndigheter kommer ikke til å bli varslet når folk som havner under denne betegnelsen sendes ut av landet. Fangedrakten de får i leirene skal merkes med «NN». (29.12.1941)