Romjulen preges av tyskernes reaksjoner på Måløyraidet. Alle sivile lastebiler i Ålesund blir rekvirert av tyskerne, med sjåfør. Sjåførene blir beordret å ha med seg mat for tre dager og drivstoff for ti mil. Tyskerne plukker med seg all slags utstyr og synes å være parat til å forlate byen på kort varsel. Rolf Strømsheim skriver:

(29.12.1941)