DS Annavore av Farsund blir senket av en tysk ubåt nordøst for Azorene. I løpet av ett minutt reiser skipet seg loddrett i sjøen, med baugen ned. Slik står hun et øyeblikk før hun forsvinner ned i dypet. Fire mann hopper i sjøen i tide, mens 34 mann omkommer. De overlevende fiskes opp av en korvett. (21.12.1941) 

DS Hellen av Drammen blir torpedert og senket av en tysk utbåt utenfor Cape Negro på vei fra Lisboa til Melilla. Besetningen på 41 mann berges av fartøyer i eskorten. (21.12.1941)

En ny bro i Steinkjer tas i bruk. Den er bygget på fundamentet av broen fra 1848, som ble ødelagt av bombingen i 1940. (21.12.1941)