Russiske fly retter flere bombeangrep mot Kirkenes. Ved ett av dem blir det tyske Ortskommandantur truffet: Elleve tyske offiserer blir drept og alle papirer går opp i flammer. (31.12.1941)