Kommissarisk innenriksminister Albert V. Hagelin skriver en artikkel i Morgenbladet og ber om at alle nordmenn skal slutte opp om Quisling. I tillegg skriver han:

(30.12.1941)

Nyheten om at Martin Linge falt under Måløyraidet når Linge-soldaten Birger Fjeldstad (bildet). Han skriver om det i dagboka si. Han og flere av mannskapene i Kompani Linge krever at norske eksil-myndigheter for fremtiden blir rådspurt på forhånd om aksjoner i Norge. Oscar Torp innleder samtaler med britiske myndigheter for å bringe samarbeid med Milorg og sabotasjespørsmål inn under betryggende norsk kontroll. (30.12.1941) 

I 1941 har omtrent 2000 nordmenn rømt til Storbritannia over Nordsjøen. Flere har også kommet over i forbindelse med de britiske kommandoraidene i Reine og Moskenes samt Måløy og Vågsøy. Andre har reist via Sverige. Før tyskerne angrep Sovjetunionen i juni, har fluktruten stort sett gått over Sovjetunionen, senere med fly via den såkalte Stockholmsruten. (30.12.1941)

Nenne Rachløw Isachsen skriver om de russiske krigsfangenes kummerlige forhold i sin dagbok fra Kirkenes. Hun omtaler også Harry Jensen, som i juni ble arrestert for spionasje for Sovjetunionen, har blitt torturert av tyskerne og i dag blir henrettet.

(30.12.1941)

Det bestemmes at vederlag til disponenter, direktører og andre bedriftsledere ikke må ytes med større beløp enn rimelig under hensyntagen til det utførte arbeide og det ansvar som er forbundet med stillingen. Vederlaget skal ikke være høyere enn gjennomsnittet av det årlige vederlag for årene 1938-1939. (30.12.1941)