I et dagboknotat skriver Joseph Goebbels at Hitler vil gjøre «rent bord» i «jødespørsmålet», mens det av Heinrich Himmlers dagbok går frem at føreren vil betrakte jødene som «partisaner» og dermed forutbestemt for utryddelse. (13.12.1941)

Kaptein Birger Sjøberg fra Norwegian Independent Company No. 1, under ledelse av Martin Linge, har fått i oppdrag å sette opp en styrke på flere hundre mann i Helgeland. Styrken er planlagt å skulle settes inn bak tyske linjer under en alliert landgang i Nord-Norge. Nå blir den første av tre grupper på tilsammen 15 instruktører og radiotelegrafister satt i land i Selvær i Træna fra en av Shetlands-gjengens båter, MS Erkna. Denne første gruppen teller fire mann og oppretter sitt kvarter hos en pålitelig familie i Mosjøen. De begynner med å instruere unge menn i bruk av våpen. En annen gruppe på to instruktører gjøres også klare for en tilsvarende oppgave i Trøndelag. (13.12.1941)

Annonse i avisa: «Julegaven i år bør være Vidkun Quislings bok: ‘Russland og Vi’. Pris innbundet kr. 14,50, heftet kr. 10. Hos alle bokhandlere. Blix Forlag.» (13.12.1941)

En trikk kjører på en mann idet han kommer ut av et hotell og er sterkt blendet. Mannen saksøker Oslo Sporveier med krav om erstatning, men vinner ikke frem i retten. (13.12.1941)