Hitler utsteder førerdirektivet «Nacht und Nebel», som har den hensikt at politiske aktivister skal arresteres og «forsvinne» i tyske konsentrasjonsleire og tyskokkuperte områder mens krigen pågår. Direktivet har overskriften «Retningslinjer for forfølgelsen av straffbare handlinger mot riket eller tyske tropper i de besatte områder». Direktivet innebærer at sabotører, kommunister, motstandsfolk og andre personer som er i besittelse av våpen eller på annet vis kan mistenkes for å hjelpe til i motstandskampen, kan bli deportert til Tyskland uten at pårørende eller lokale myndigheter blir underrettet. «Nacht und Nebel» blir et hemmelig begrep som brukes mellom tyske soldater og embetsmenn som omtaler fangene som «NN-fanger». (07.12.1941)

Mange som har forsøkt å flykte og ta seg over grensen til Sverige har hittil blitt avvist av svenske myndigheter. I år er minst 450 personer nektet innreise eller overlatt til den tyske okkupasjonsmakten. Personer av høy alder og høy sosial posisjon har sluppet lettere inn. Svenske myndigheter har vegret seg i utgangspunktet mot å slippe inn unge mannlige arbeidere som de frykter vil ta seg til Nord-Norge og fortsette væpnet kamp der. Fra inneværende måned slipper imidlertid Sverige i praksis inn alle flyktninger, unntatt tyske desertører. (07.12.1941)

Den norske diplomatiske representant i Helsinki trekkes tilbake fordi Storbritannia har erklært Finland krig, etter at finnene ikke har lagt ned sin deltakelse i krigen mot russerne. Bruddet mellom Norge og Finland er ikke til å unngå, fordi russerne nå har blitt allierte på britisk side. (07.12.1941)

I de første ukene etter angrepet på Pearl Harbor kommer tolv norske skip til å gå tapt. Det første er DS Haraldsvåg, som ligger i Hongkong når japanerne angriper byen: Kapteinen gir ordre om å åpne bunnventilene for at skipet ikke skal havne i japanernes hender. Fire skip blir torpedert eller bombet. Syv skip blir kapret eller beslaglagt av japanerne. De fleste mannskaper blir internert og overført til japansk fangenskap. (07.12.1941)

Japan angriper Pearl Harbor på Hawaii for å sette den amerikanske stillehavsflåten ut av spill. De erklærer samtidig krig mot USA, Storbritannia og Nederland og angriper blant annet Thailand, Hongkong og Malakka-halvøya. Angrepet skaper offentlig raseri i USA og fører til at USA erklærer Japan krig. Også Canada, Nederland, Storbritannia og New Zealand erklærer krig mot Japan. (07.12.1941)