Malvin Amdal arresteres for sin tilknytning til den illegale avisen Patrioten. I tillegg anklages han for spionasje. Han sendes først til Grini, deretter til NN-leiren Natzweiler. (29.11.1942)

Australske HMAS Adelaide avholder søndagsgudstjeneste på dekk for frigitte norske krigsfanger fra blant andre MS Ramses, DS Aust og MS Kattegat. (29.11.1942)