Solveig Kleve fra Molde, som har blitt kjent med både Ivar Grande og Henry Rinnan alias Bjarne Asp, flytter til Trondheim, offisielt for å bli kontordame hos «motstandsmannen Bjarne Asp». Egentlig blir hun negativ agent for «Heimefronten» og skal gjennomføre reiser til blant annet Glomfjord, Steinkjer og Grong. (01.11.1942)

Joachim Rønneberg, som i 1941 lot seg verve til Norwegian Independent Company No. 1, blir trukket inn i planleggingen av aksjoner mot tungtvannsproduksjonen på Vemork. Han blir utpekt som leder for sabotasjegruppen som skal forsøke å sprenge anlegget. (01.11.1942)

18 år gamle Jo Benkow flykter fra Bærum til Sverige. Hans far, Ivan Benkow, forlot Russland under jødeforfølgelsene i 1905. Faren og broren kommer også etter hvert til Sverige, men kvinnene i familien blir igjen i Norge, antakelig i den tro at de er mindre utsatt. Senere i høst blir kvinnene arrestert, deportert og gasset ihjel i Auschwitz. Jo kommer til å ta eksamen artium i Uppsala, drar deretter til Storbritannia og kommer til å være en periode under opplæring ved Little Norway i Canada. (01.11.1942)

Slagskipet Tirpitz har forlatt fjordarmen Fættenfjorden i Trondheimsfjorden og beveger seg mot Nord-Norge. Flere bombeforsøk har mislykkes, i tillegg til det mislykkede raidet med miniubåter. (01.11.1942)