De 72 jødene som på ordre fra Gerhard Flesch ble sendt fra Trøndelag til Oslo med tog, har ankommet Oslo østbanestasjon etter at DS Donau og MS Monte Rosa har seilt. Disse jødene blir dermed overført til Bredtvet leir. I alt 196 jøder kommer til å sitte internert på Bredtvet frem til ny deportasjon i februar. (27.11.1942)