Australske HMAS Adelaide avholder søndagsgudstjeneste på dekk for frigitte norske krigsfanger fra blant andre MS Ramses, DS Aust og MS Kattegat. (29.11.1942)