Skolene får beskjed om at de kan ta juleferie fra 30. november. Årsaken er bekymring for knappe brenselsforråd. (27.11.1942)