MS Maloja av Oslo blir torpedert av en tysk ubåt på reise fra Liverpool til Takoradi med 1000 tonn kull og 87 fly om bord. Tre nordmenn blir drept og flere skadet. De overlevende føres inn til Freetown dagen etter. (08.11.1942)

Einsatzgruppe Wiking erkjenner at det å skaffe et sekssifret antall sovjetiske krigsfanger til befestnings-, vei- og jernbanebygging blir vanskelig. Nå er det 45 000 fanger av alle kategorier som blir sett på som et umiddelbart behov, og det viser seg også å være nærmere det realistiske antallet på sikt: rundt 82 000 arbeidere. (08.11.1942)