Hirdens avis Hirdmannen kommer i ny utgave med overskriften “Jødeånden må bekjempes over alt!” (28.11.1942)