To norske motortorpedobåter fra Shetland har kommet sigende inn ved Rolvsnes. Det er MTB 626 og MTB 631 som ser etter egnet skjulested. Kjentmann Mons Klubben viser vei, og de legger seg i skjul ved siden av Hisøy. De er på rekognoseringstokt for å senke og lamme tysk båttrafikk. Båtene blir kamuflert, og de setter ut tre vaktposter på forskjellige steder på land. De finner imidlertid ingen passende mål, men blir liggende i noen dager på grunn av dårlig vær. Mens de ligger der, får en av dem en idé om å ta med et juletre til å ha i messa på Shetland. En annen får også en idé om å hente to trær, slik at de kan sende det andre til kong Haakon i London. Dette vekker stort engasjement; først finner de ikke et tre som er fint nok for kongen, men til slutt finner de et feilfritt tre som de tar med seg. Treet blir sendt til London og blir veldig godt mottatt. (27.11.1942)