Når DS Donau har forlatt Oslo havn, assisterer to jødiske fanger Berthold Epstein med å føre fullstendige lister over alle om bord. (26.11.1942)