Statspolitimannen Stian Bech, som har ansvar for å følge opp jøder som ikke har overholdt meldeplikten, går systematisk gjennom leilighetene til jødiske personer som NS-myndighetene savner. Bech og hans team søker også igjennom sykehus og andre institusjoner etter skjulte jøder. Han finner raskt ut at sykehusansatte saboterer jakten hans: For eksempel finner han ingen jødiske navn etter å ha forlangt pasientkartotekene ved Ullevål sykehus utlevert. Bech klarer å få tak i minst 11 jøder fra sykehusene innen utgangen av måneden, men 38 jødiske menn unnslipper samtidig gjennomsøkingen av sykehusene. (26.11.1942)