MS Hai Hing av Drammen blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Bombay til Durban. 25 mann, derav fem nordmenn, omkommer. 42 mann berger seg på vrakgods og flåter. (04.11.1942)

Bryggearbeider Karl Manfred Mosby Larsen (27), som er aktiv i Arbeidernes Idretts- og Ungdomsfylking, blir arrestert i Kristiansand mistenkt for illegal virksomhet. Han sendes via Grini til Tyskland og dør senere i Mauthausen. (04.11.1942)

De siste lærerne som ble sendt nordover under læreraksjonen i april forlater Kirkenes og fangetilværelsen. NS-regimet har gitt opp forsøket på å bruke lærerne som instrument for propaganda overfor de oppvoksende generasjoner. Rundt 600 lærere har vært i fangenskap i Kirkenes, med hardt fysisk arbeid, dårlig med mat og elendige boforhold. Hjelp fra lokalbefolkningen har bidratt til at ingen av lærerne har mistet livet (med unntak av Olav Hole fra Tjølling som omkom i ei arbeidsulykke på kaia). (04.11.1942)

I løpet av høsten øker den ulovlige handelen med rasjoneringskort, spirituosa og matvarer sterkt. Spesielt brennevinskort blir misbrukt i stor stil. Vinmonopolet i Oslo har i alt inndratt 2000 kort, i Bergen 300 kort. Store mengder matvarer og klær blir også omsatt utenfor de offisielle salgskanalene. På en tilfeldig dag i november kan Oslo-avisene by på disse oppslagene: «Oslo-direktør fikk 3000 kroner i mulkt». «Ålesund prispoliti gjør god fangst». «1000 kilo sukker sporløst forsvunnet». «Ulovlig slakting, heimebrenning og våpenbesiddelse». «Solgte rasjoneringskort for 500 kroner». «Forsyningsnemndas sekretær stjal rasjoneringshefter». (04.11.1942)