Igjen har det vært et stort pelstyveri i Oslo. Skinnkåper og sølvrevskinn til en verdi av flere tusen kroner er stjålet fra Markveien 30. (17.11.1942)

Etter de første massearrestasjonene av jøder, innfører Quisling lov om meldeplikt for jødene. Loven følger det tyske Nürnberg-prinsippet, med inndeling i full-, halv- og kvartjøder. Han gir en frist på to uker fra i dag til å registrere seg. Fulljøder er definert som «minst 3 av rase fulljødiske besteforeldre», alle medlemmer av et mosaisk trossamfunn og alle halv- eller kvartjøder gift med en fulljøde. Halvjøder er de som har «2 av rase fulljødiske besteforeldre» og kvartjøde de som har «1 av rase fulljødisk bestefar eller bestemor». Sjef for Statspolitiet, Karl Marthinsen, skriver i et notat:

(17.11.1942)

Ole Hermandsen fra Åmot dør i Sachsenhausen. Han har vært ordfører og kommunesekretær inntil han ble avsatt av tyskerne i 1940 og arrestert i juni 1941. Hermandsen etterlater seg kone og to barn. (17.11.1942)