En konstabel skriver i vaktjournalen for Stapo i Bergen: «Fangene avlevert Oslo. Alt vell. Johansen.» Med dette mener han at arrestasjonene av jødene i Bergensområdet har gått etter planen. (27.11.1942)