Etter at høyesterettsadvokat Erling Malm ble arrestert for å ha hjulpet noen jøder med å gå i dekning, har han stått imot mange tøffe forhør på Victoria Terrasse. Han har blant annet holdt tett om at hjemmefrontledelsens avis Bulletinen har blitt produsert på hans kontor og at sønnen Ole Jacob er sentral i hjemmefrontledelsen. For å redde sin sønn og stoppe videre arrestasjoner, henger Erling seg i cellen på Bredtvedt. (07.11.1942)

Den illegale avisen Håndslag, som produseres i Sverige og spres illegalt i Norge, skriver om jødearrestasjonene:

(07.11.1942)

Tyveri av bestikk og servise har blitt en sann plage. På Hamar har det gått så langt at et hotell har måttet be gjestene ta med seg skje, kniv og gaffel selv. Det samme har skjedd i Oslo. På Otta overveier man å stenge jernbanerestauranten, fordi gjestene tar med seg serviset. Å få tak i nytt til erstatning for det som stjeles, er meget vanskelig. (07.11.1942)