Den tyske okkupasjonsmakten inngår en avtale med ministerpresident Vidkun Quisling om at gull, sølv og armbåndsur tilhørende jøder skal disponeres av de tyske myndigheter. (12.11.1942)

Omkring 600 studenter blir immatrikulert ved Universitetet i Oslo. Det skjer uten festivitas. Immatrikuleringen ble utsatt etter at årets artianere var blitt utkalt til arbeidstjeneste rett etter skoleårets slutt. (12.11.1942)