Avisen Håndslag, som lages i Sverige, finansieres av den norske legasjonen i Stockholm og smugles over grensa til Norge, skriver igjen om at alle mannlige jøder i Norge har blitt arrestert og at kvinnene har blitt pålagt meldeplikt. Avisen skriver også at de arresterte skal sendes «videre på tvangsarbeid, enten i Nord-Norge eller i Polen». (21.11.1942)

Visse personer bruker stor oppfinnsomhet for å få tak i sprit. I Bergen har det i den senere tid gått ut over båtenes spritkompasser; de siste fire nettene er det stjålet en rekke kompasser fra båter ved kaien. (21.11.1942)

Alle landets teatre skal stenges i fire måneder fra 23. november, med unntak av Det Norske Teatret og Chat Noir i Oslo som får fortsette en stund til. Årsaken er brenselssituasjonen i Norge. Kinoer får fortsatt holde åpent. (21.11.1942)

De siste lærerne som har vært på tvangsarbeid i Kirkenes kommer med tog tilbake til Oslo. De er preget av store anstrengelser etter å ha arbeidet i skift, hatt primitivt husvære og utilstrekkelig mat. Lærerne blir møtt av pårørende og kolleger som står langs en passasje fra inngangen og utover på perrongen. Ved ankomsten synger mange pårørende nasjonalsangen, men stanses av andre slik at politiet ikke skal få grunn til å rydde Østbanehallen. (21.11.1942)

20 jødiske menn som i august ble sendt fra Falstad til Nord-Troms for å bygge snøskjermer langs riksveien, sendes nå til Grini. Samtidig blir familiene til de internerte kastet ut av sine boliger og stuet sammen i et par leiligheter. (21.11.1942)

Smørkunder skal, for å bli kvitt køene, henvises til forretningen der de er faste kunder. Der skal smørmerkene stemples. Mange husmødre drøyer fettrasjonen ved å blande poteter i smøret eller margarinen. (21.11.1942)