Hitler sender ut en ny ordre om “ytterligere forsterkning av våre styrker i Norge”. Han betrakter de alliertes landgang i Nord-Afrika som en ren skinnmanøver; det store støtet vil komme mot Norge. Han vet imidlertid ikke at Churchill har gitt avkall på sin yndlingsplan – “Operasjon Jupiter”, invasjonen i Nord-Norge. Hitlers innskjerpelse av tiltakene i Norge kommer delvis som resultat av general von Falkenhorsts oppfatning om at britene har lykkes godt med flere raids mot norskekysten. (15.11.1942)