Den Midlertidige Kirkeledelses protest mot arrestasjonen av de mannlige jødene, forfattet av Ole Hallesby og lederskapet i DMK, leses opp i mange av landets kirker. Protesten har overskriften «Kirkens Hebreerbrev», en tittel som har referanse til Hebreerbrevet i Det nye testamente der de kristne strekker ut en hånd til jødene. I protesten står det blant annet:

(22.11.1942)

Henry Rinnan har et møte med NKPs motstandsbevegelse i Oslo, under dekknavnet Olav Wist. Kontakten er opprettet gjennom Rudolf Rosten i Grong. (22.11.1942)