26 jøder til utskipes fra Oslo samme dag som DS Donau forlater havnen. De blir fraktet med MS Monte Rosa og ender i Auschwitz. Kun to av disse jødene overlever krigen. (26.11.1942)